Viewing profile - نوسازی ساحتمان

Username:
نوسازی ساحتمان
Groups:
languages_spoken:
english
ODROIDs:
ODROID-XU4
Interests:
 در هر اتاق دوش آچیلان در های دو موتوره وجود دارند.
 آچیلان در برای کنترل خروج رطوبت و تعادل دمای داخلی و خارجی استفاده می‌شوند.
 پنجره نیز می‌تواند به صورت دستی از طریق دکمه‌های فشاری به کار گرفته شوند.
 از آلودگی‌های نوسازی ساختمان ناشی از کپک نیز می‌توان اجتناب کرد.

رختکن

 در هر یک از اتاق های رختکن آچیلان در های دو موتوره وجود دارند.
 آچیلان در ها با توجه به کیفیت هوا، رطوبت و دمای داخلی و خارجی کنترل می‌شوند.
 پنجره را نیز می‌توان به صورت دستی از طریق دکمه‌های فشاری به کار گرفت.
Occupation:
 پنجره به صورت دستی از طریق دکمه‌های فشار استفاده خواهند شد و به طور خودکار در آخرین ساعت‌های کاری بسته می‌شوند.

اتاق فناوری

 یک موتور پنجره نمایشی در اتاق فن آوری وجود دارد.
 پنجره به صورت دستی از طریق فشار دکمه عمل می‌کند و بعد از گذشت یک زمان نوسازی ساختمان به صورت پیش فرض به طور خودکار بسته می‌شود (به عنوان مثال 30 دقیقه).

کابین دوش

Contact نوسازی ساحتمان

PM:
Send private message

User statistics

Joined:
Wed Jun 19, 2019 4:39 pm
Last active:
Wed Jul 03, 2019 12:07 am
Total posts:
0
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)

Thanks list

Has thanked: 4 times

Been thanked: 0